Commissie Wetenschap en Innovatie (CW&I)

Het doel van de commissie wetenschap en innovatie is het bevorderen, stimuleren en faciliteren van wetenschap en innovatie in de anesthesiologie en te vertalen naar de dagelijkse praktijk, om zo bij te dragen aan betere en veiligere zorg voor primair de volgende doelgroepen: perioperatieve en kritisch zieke patiënten in alle leeftijdsgroepen, patiënten met acute en chronische pijn, patiënten die palliatieve zorg behoeven.

De commissie doet dit onder meer door:

 • Het formuleren van een NVA-visie op innovatie binnen het anesthesiologische deskundigheidsgebied;
 • Het verenigingsbestuur adviseren over de ontwikkeling en vernieuwing van de kwaliteit en veiligheid van het anesthesiologische deskundigheidsgebied;
 • Het verbeteren van het wetenschappelijk klimaat voor de anesthesiologie in algemene zin;
 • Het opstellen en onderhouden van een Kennisagenda NVA met prioriteiten voor onderzoek naar zorgevaluatie en innovatie, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Kennisagenda;
 • Het opzetten van virtueel onderzoeksnetwerken door het verbeteren van samenwerking op het gebied van onderzoek en door het stimuleren van onderlinge contacten en samenwerkingen van anesthesiologen met een wetenschappelijke interesse;
 • Het vergroten van kansen op verkrijgen van landelijke en Europese onderzoeksubsidies door hetinventariseren van subsidiemogelijkheden en deze te matchen aan vraagstellingen Kennisagenda;
 • Het onderhouden van contacten met andere belangrijke spelers binnen het onderzoeksveld, zoals de raad wetenschap & innovatie van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw, ZINL, etc.
 • Het zorgdragen voor een constante stroom aan input richting het NTvA;
 • Het opzetten en onderhouden van een kennisnetwerk en het stimuleren en motiveren van talentvolle junior wetenschappers.

Organisatie

De Commissie Wetenschap en Innovatie vormt het dagelijks bestuur van een aantal uitvoerende subcommissies die uitvoering geven aan de hiervoor genoemde taken. De commissie bestaat uit, naast de voorzitter, de voorzitters van de subcommissies. 

 • Prof. dr. M.W. (Markus) Hollmann, voorzitter
 • Prof.dr. B. (Benedikt) Preckel (Zorgevaluatie)
 • Dr. P.G. (Peter) Noordzij (Wetenschap)
 • Dr. J.A.R. (Judith) van Waes (Kennisnetwerk en (Talent-) ontwikkeling)
 • Dr. G.J. (Gertrude) Nieuwenhuijs-Moeke (Innovatie)

Lees ook meer over de Commissie in de aankondiging van 26 augustus 2020.