Jaarverslag 2023 - voorwoord

Beste collega's en partners,

Terwijl we terugkijken op het jaar 2023, reflecteren we op een jubileumjaar met uitdagende, maar tevens zeer vruchtbare ontwikkelingen binnen de anesthesiologie. Dit jaarverslag biedt een samenhangend beeld van onze collectieve prestaties, innovaties, en de onvermoeibare inzet van onze leden om de anesthesiologie in Nederland niet alleen te versterken maar ook nog sterker te positioneren.

Het afgelopen jaar heeft ons vakgebied zich op meerdere fronten ontwikkeld. Van de nieuwe visie op de preoperatieve screening tot aan de samenwerking met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Deze ontwikkelingen onderstrepen onze toewijding aan innovatie en professionele ontwikkeling.

Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we significante stappen gezet. Dankzij de subsidie van het ministerie van VWS hebben we kunnen werken aan het reduceren van anesthesiedampen, een initiatief dat onze betrokkenheid bij de verduurzaming van de zorg illustreert.

De kracht van onze vereniging werd verder versterkt door samenwerkingen en netwerkinitiatieven, zoals de oprichting van de LinkedIn groep Wetenschapsnetwerk Anesthesiologie. Dit soort platforms faciliteert waardevolle connecties en kennisuitwisseling tussen onze leden.

Het is dankzij inzet, passie, en toewijding van onze leden dat we deze successen hebben kunnen realiseren. Samen hebben we niet alleen de uitdagingen van het afgelopen jaar het hoofd geboden, maar hebben we ook de basis gelegd voor toekomstige groei en innovatie.

Ik wil alle leden, partners en stakeholders hartelijk danken voor hun bijdrage en inzet aan de voortgang en ontwikkeling van ons prachtige vakgebied. Laten we dit momentum vasthouden en samen blijven werken aan een toekomst waarin de anesthesiologie blijft floreren.

Met warme groet,

Caroline van der Marel
Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie