Maatschappelijke aandacht opioïdenproblematiek vereist

Veel mensen kennen de verhalen over de opioidenproblematiek in de Verenigde Staten. Hoewel de situatie in de VS wezenlijk anders is, kennen we ook in Nederland opioidenproblematiek. Onlangs bleek uit nieuwe cijfers van De Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK) dat het gebruik van opioïden in 2023 opnieuw is gestegen. Anesthesiologen maken zich al jaren zorgen over de pijnepidemie en de gevolgen hiervan. We weten: ze zijn onmisbaar in het behandelen van pijn, maar hebben ook risico's en negatieve effecten. De NVA maakt zich dan ook sterk voor gepast en veilig gebruik.

"We willen patienten pijnvrij maken en zorgen dat ze niet verslaafd raken" (uit: jubileumboek 2023)

NVA vraagt aandacht Tweede Kamer voor stijging problematisch gebruik

De NVA vroeg in maart 2023 middels een brief de Tweede kamer om meer aandacht voor de stijging van problematisch gebruik van opioïden. In aanloop naar het geneesmiddelendebat dat in dezelfde maand plaatsvond heeft de NVA samen met D66-Kamerlid Wieke Paulusma opnieuw aandacht gevraagd voor de problematiek rondom opioïden. 

Paulusma benadrukte tijdens het debat dat opioïden veilig moeten worden afgebouwd en wees ze op het belang van bewustzijn over de risico’s van opioïden. Ook vroeg Paulusma aan de minister hoe de we maatschappelijk en wetenschappelijk bewustzijn over het veilige gebruik en veilige afbouw van opioïden kunnen bevorderen. Toenmalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, deelde de zorgen – maar vond dat er ook al veel wordt gedaan om bewustzijn over gepast gebruik van opioïden te verhogen. Daarbij refereerde hij naar de generieke richtlijnmodule gepast opioïdengebruik die vorig jaar door de NVA is gelanceerd. “Deze kennis moet worden gedeeld in de praktijk”, aldus Kuipers. Ook moeten zorgverleners volgens Kuipers meer tijd krijgen om patiënten uit te leggen over de risico’s van zware pijnmedicatie en de afbouwmogelijkheden.

NVA Podcast De Pijngrens

Om bewustwording rondom het gebruik van opioiden te stimuleren heeft de NVA in 2023 de zesdelige podcast ‘De Pijngrens’ gelanceerd. Hierin kijken we samen met huisartsen, anesthesiologen, gebruikers en historici naar het opioïdenprobleem.

In de laatste aflevering waarbij we kijken naar de toekomst komt ook D66 kamerlid Wieke Paulusma aan het woord en legt ze uit waarom ze het belangrijk vindt om de opioïdenproblematiek op de politieke agenda te krijgen.