Differentiatie intensive care geneeskunde

Wil je een registratie als anesthesioloog-intensivist? Dan moet je de differentiatie intensive care geneeskunde volgen.

Deze differentiatie kun je kiezen als onderdeel van de opleiding tot anesthesioloog. Ook na de opleiding kunnen anesthesiologen en andere medisch specialisten deze opleiding volgen in een fellow-traject.  

Alle aios anesthesiologie volgen in het gemeenschappelijk deel van de opleiding een IC-stage van 6 tot 12 maanden. Als een aios kiest voor de differentiatie intensive care dan volgt deze aios in het 4e en 5e opleidingsjaar een stage op de IC die het totaal tijdens de opleiding op tenminste 24 maanden brengt. De aios volgt tijdens de differentiatie het verplichte onderwijsprogramma van de GIC. Aan het eind van de opleiding krijgt de aios een registratie als anesthesioloog en als intensivist.