Beroepsbelangen

De Beroepsbelangen commissie houdt zich bezig met de beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de anesthesioloog (in de breedste zin van het woord: de perioperatief werkende anesthesioloog, de pijnspecialist en de anesthesioloog werkzaam als intensivist) en behartigt daarmee de maatschappelijke en beroepsbelangen van de anesthesiologen. We willen hiermee anesthesiologen zoveel mogelijk ontzorgen, en streven daarbij naar duidelijke naslagwerken en willen een centraal aanspreekpunt zijn voor genoemde zaken.

Vanuit de NVA zijn er twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten. De thema’s waar de RBB aan werkt zijn onder andere: het ontwikkelen van registratiestandaarden, aanpassingen en innovaties in DBC-DOT, de inrichting van het zorglandschap, bekostiging van de zorg en de organisatie van de vakgroep. Voor vragen kunt mailen naar s.abbaszadeh@anesthesiologie.nl.

Welke collega's zitting hebben in de Beroepsbelangen commissie zie je hier.

De BBC van de NVA en de RBB van de Federatie Medisch Specialisten richten zich op diverse thema’s. De thema’s kunnen werkvorm-overstijgend zijn of specifiek verbonden zijn aan medisch specialisten werkzaam in dienstverband, vrij beroep of universitair medisch specialisten. Kijk hiernaast in het menu voor een overzicht van de thema's.

Vragen over vergoedingen?

Mail naar dbc@anesthesiologie.nl .