Anesthesiologische verrichtingen registratie

Bij sommige operatieve of radiologische verrichtingen is niet altijd duidelijk of er anesthesiologische betrokkenheid is geweest. Ook zijn er nieuwe (radiologische) verrichtingen waarbij nog geen anesthesiologische normtijd was toegekend.

Als deze verrichtingen worden uitgevoerd op de OK met operateur als uitvoerder, kan net als bij operatieve ingrepen de aanwezigheid van de anesthesioloog en de uitvoerlocatie OK worden opgegeven, waarbij de anesthesiologische normtijd van deze chirurgische of radiologische codes wordt toegekend. Deze code is dan een operatieve zorgactiviteit met anesthesiologische normtijd.

Indien deze verrichtingen worden uitgevoerd op het vaatlab/de angiokamer dan zal dat vaak zonder betrokkenheid van de anesthesiologie zijn. In het geval de anesthesiologie wel betrokken is dan moet de code voor ‘Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld’ (39090) worden geregistreerd met de anesthesioloog als uitvoerder. Deze code heeft een normtijd van 108 minuten en is dus vergelijkbaar met hieronder genoemde codes.

Er zijn codes toegekend voor de anesthesiologie. Dit betreft voor een groot gedeelte chirurgische (33*) of radiologische (80*) vaatlab codes. Denk daarbij aan:

  • 33493 - Percutane angioplastiek cerebropetale arteriën (zie 033672 voor niet-coronaire perifere arteriën en 033351 voor niet-coronaire centrale arteriën) à 120 minuten
  • 33583 - Rekanalisatie van gecomprimeerde vena cava inferior of van haar directe zijtak(ken) à 120 minuten
  • 33606 - Veneuze trombectomie, open procedure, exclusief bij acute diepe trombose (zie 033607) à 90 minuten
  • 80821 - Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie) à 120 minuten
  • 80828 - Embolisatie van vaten à 120 minuten

Indien je een normtijd niet correct vindt (te laag of te hoog) of indien je denkt dat een verrichting niet voorzien is van een normtijd geef dit dan door aan: m.braamskamp@anesthesiologie.nl