(Her)registratie kinderintensivist

Het aandachtsgebied Kinder Intensive Care (KinderIC) kent eigen opleidings- en (her)registratie-eisen voor anesthesioloog-kinderintensivisten. 

In 2008 is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) gestart met het zelfstandig voeren van een register voor kinderarts-intensivisten. In aansluiting hierop heeft ook de NVA in 2009 besloten tot het aanleggen van een eigen register voor anesthesioloog-kinderintensivisten. Oorspronkelijk was de bedoeling om de herregistratie-eisen van de GIC te gebruiken als toetsingsinstrument, zodat de criteria voor kinderintensivisten zo min mogelijk afwijken van die van intensivisten voor volwassenen. In de praktijk bleek dat toetsing op basis van dezelfde criteria niet mogelijk is.

De Secties Intensive Care en Kinderanesthesiologie hebben ook aangegeven dat het onmogelijk is kinderintensivisten te toetsen aan de herregistratie-eisen voor intensivisten voor volwassenen. Om die reden zijn opleidings- en (her)registratie-eisen voor anesthesioloog-kinderintensivisten opgesteld. Deze lopen zoveel mogelijk parallel met de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

Aanvraag registraite via GAIA

Aanvraag herregistratie

De aanvraag voor herregistratie is pas van toepassing na een eerste registratie in het register anesthesioloog-kinderintensivist.

Kosten

De kosten voor beoordeling en (her)registratie zijn per aanvraag:

  • € 302,50 voor leden van de NVA 
  • € 1.089,-- voor niet-leden van de NVA

Deze prijzen zijn inclusief 21% btw. De facturering wordt automatisch door het systeem afgehandeld.