Gepast gebruik van opioïden

Opioïden zijn zware pijnstillers zoals fentanyl, oxycodon en morfine. De afgelopen jaren neemt het langdurig gebruik van opioïden in Nederland toe. Dit is een slechte ontwikkeling. In 2018 waren er 1.028.000 gebruikers van opioïden, inclusief het zwak werkende opioïd tramadol (Gipdatabank).

Podcast: De Pijngrens

In de podcast ‘De Pijngrens’ duiken we samen met experts en ervaringsdeskundigen in de wereld van zware pijnstillers, ook wel opioïden genoemd. Opioïden zijn belangrijke medicijnen, maar ze zijn niet onomstreden. Het is de hoogste tijd voor heldere uitleg over de risico’s en het gebruik van deze zware pijnstillers. Dit hoor je in De Pijngrens.

Video NOS op 3: Verslaafd aan je medicatie

Artsen schreven in 2021 vaker verslavende pijnstillers voor in vergelijking met de jaren daarvoor. NOS op 3 sprak met ruim 20 jongeren over hun ervaringen met zware pijnstillers. Anesthesioloog-pijnspecialist Gezina Oei uit het Dijklander Ziekenhuis doet zelf onderzoek naar mogelijkheden om pijn te behandelen. Ze licht in de video toe welke soorten opioïden effectief zijn en welke andere pijnbehandelmogelijkheden er zijn.

Langdurig gebruik van opioïden heeft risico's, zoals verslaving en vergiftiging (intoxicatie). Tegelijkertijd zijn opioïden onmisbaar in het behandelen van pijn. We moeten ons dan ook vooral richten op verstandig gebruik van opioïden. Artsen kunnen het soort opioïde kiezen dat het beste past bij de patiënt, de situatie en de soort pijn. Daarbij moeten ook zaken als gevoeligheid voor verslavingen en mentale gezondheid worden meegenomen. Een arts moet ook kijken of er alternatieven beschikbaar zijn.

 

De NVA zet zich in voor gepast en veilig gebruik van opioïden. Ook is de NVA actief in de Taakgroep gepast gebruik opioïden van het Ministerie van VWS. De website www.opiaten.nl is één van de eerste producten van de taakgroep.

Ministerie van VWS over opioiden

Het aantal gebruikers van opioïden, zeer zware en verslavende pijnstillers, is de afgelopen tien jaar hard gestegen. Ze zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik van deze zware pijnstillers zitten wel risico’s, waaronder verslaving. Wat weten we eigenlijk over opioïden? 

Lees meer over opioïden