NVA adviezen

COVID vaccinatie en een electieve ingreep met anesthesie

Ten aanzien van de tijd tussen een COVID vaccinatie en een electieve ingreep met anesthesie is het advies minimaal twee dagen en liever langer (1-2 weken) te wachten. Indien er niet zolang gewacht kan worden, is er momenteel geen bewijs dat vaccinatie een negatieve invloed op de uitkomst van de ingreep heeft. Wel kan het lastig worden om een onderscheid te maken tussen bijwerkingen van de vaccinatie en klachten samenhangend met (de reden van) de ingreep.

Indien een patiënt klachten heeft na vaccinatie die ook bij een besmetting met SARS-CoV-2 kunnen passen zoals koorts of hoofdpijn, dient de patiënt getest te worden (PCR) en tot de uitslag bekend is als COVID verdacht te worden beschouwd. Er kan dus niet van worden uitgegaan dat de klachten door de vaccinatie zijn veroorzaakt. 

Bron: RIVM

Leidraden FMS

Speciaal voor COVID-19 is een groot aantal leidraden opgesteld in veel van de werkgroepen is de NVA vertegenwoordigd. Onze aandacht gaat onder meer uit naar de keuze in PBM, preoperatieve screening van patiënten en luchtwegmanagement. Voor de meest actuele versie van deze documenten, verwijzen wij graag naar de pagina “Richtlijnen, handreikingen, leidraden” van de Federatie Medisch Specialisten. Zie je zaken voorbij komen rondom de leidraden waar je vragen over hebt, of heb je opmerkingen over de inhoud, laat het ons dan weten (nva@anesthesiologie.nl). 

Vaccinatiestrategie

04-01-2021

We krijgen veel vragen binnen over de vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS. Het ministerie wordt hierin geadviseerd door de Gezondheidsraad, het OMT en RIVM. 

VWS stelt voor 30.000 personen vaccins ter beschikking aan het LNAZ om te verdelen. De FMS heeft hierin haar expertise aangeboden. De minister heeft aangegeven dat zorgmedewerkers die essentieel zijn voor het bemensen van de COVID-bedden (klinisch en IC), de spoedeisende hulp en de ambulances voor de COVID-zorg met prioriteit in aanmerking komen voor vaccinatie met het nu beschikbare vaccin. Hierbij is niet expliciet aangegeven of dit ook de anesthesiologie betreft. Een aantal ziekenhuizen heeft al bericht hoe de lokale vaccins verdeeld worden. De anesthesiologen en anesthesiemedewerkers komen met prioriteit in aanmerking wanneer sprake is van langdurige inzetbaarheid op de IC, SEH en MMT’s. 

Het is nog niet duidelijk of VWS danwel LNAZ de prioritering concretiseert of dat dit aan de lokale ziekenhuizen wordt overgelaten. Wij maken ons hard voor prioritering van de anesthesiologie, zowel gezien onze inzet op de IC en in de acute zorg als de voortgang van de non-covid zorg.

Pre-operatieve screening: onder voorwaarden beeldbellen mogelijk  

24-04-2020

We krijgen veel vragen over de organisatie van de pre-operatieve screening tijdens de coronacrisis en het verkrijgen van informed consent. Onder voorwaarden is het mogelijk om de POS via beeldbellen te organiseren: zorg dat je over voldoende patiëntgegevens beschikt, informeer de patiënt over de totstandkoming van je advies en stel de identiteit van de patiënt vast. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar dit bericht van de KNMG.

Epiduraal bij de partus in tijden van COVID-19

11-04-2020

Er is geen reden om bij een COVID verdachte of COVID positieve zwangere geen epiduraal te prikken. Er kan gekozen worden om juist laagdrempelig een epiduraal te prikken om algeheel te kunnen voorkomen bij spoed. Tegelijkertijd kan het bestuur zich voorstellen dat de crisis ervoor kan zorgen dat een epiduraal om logistieke redenen tijdelijk en bij uitzondering niet tijdig te regelen is. Dat maakt dat lokaal goede afspraken gemaakt moeten worden, bijv. aansturen op zoveel mogelijk clusteren. Dit geldt tevens voor de aanwezigheid van de partner.

Advies stappenplan opschaling non-covid zorg 

16-04-2020

Afgelopen weken hebben we ons enorm ingespannen om de IC capaciteit op te schalen. Nu we weer beginnen met opschaling van de non-covid operaties, moeten we dat gecontroleerd doen en rekening houdend met de grote inspanning van het OK personeel op de IC.

Ter ondersteuning dit advies vanuit de NVvH en NVA.
 

Handige links

Patient & Publiek informatie COVID-19