FAQ over (correct) gebruik van faceshields

FAQ over (correct) gebruik van faceshields

  • In hoeverre kan een faceshield als vervanging worden gezien van een mondneusmasker (IIR)? 

Als de 1.5 meter voor langere tijd niet mogelijk is, dan kan faceshield als vervanging voor een II(R) masker dienen. Een faceshield is echter geen vervanging voor een II(R) masker in isolatie situaties. Los van COVID-19 is een IIR masker standaard bescherming bij een risico op spatten. Een faceshield alleen is nooit een volledige bescherming. Het is een spatbescherming en beschermt niet tegen aerosolen. De onderkant van het faceshield is open, let hierop bij het gebruik.

  • Wat is de bijdrage van een faceshield aan het voorkomen van verspreiding van COVID-19? 

De bijdrage is dat de drager beschermd is tegen spatten en grote druppels, zie ook publicatie Lindsley et al.. Daarnaast is ten dele ook de patiënt die hij/zij behandelt hiermee beschermd. Het werkt nadrukkelijk niet tegen aerosolen, evenzo een chirurgisch mond neusmasker.

  • In welke situatie kan een faceshield aangeraden worden?

Een faceshield wordt aangeraden als infectiepreventie maatregel bij een hoog risico contact in combinatie met een masker of daar waar barrière voldoende is en dit boven een chirurgisch mondneus masker gekozen wordt (preventief gebruik). Een faceshield geeft tevens oogbescherming bij hoog risico situatiesituaties in combinatie met mondneusmasker. Voor de bescherming van de ogen is een faceshield dan wel officieel een PBM. Een faceshield heeft meer openheid dan een masker.

Terug naar de pagina met NVA Covid-19 Adviezen