NVA betrokkenheid Leidraden FMS

Leidraden FMS

De NVA is betrokken bij:

 • Expertisegroep diagnostiek 
 • Expertisegroep infectiepreventie
 • Beleid Zwangere vrouw met verdenking op COVID-19
 • Leidraad Diagnostiek bij patienten met een opname indicatie en verdenking COVID-19 infectie
 • Leidraad Glucocorticoidinjecties voor lokale behandeling van pijn en steriele ontstekingen tijdens de COVID-19 pandemie
 • Richtlijn Laparoscopie en COVID-19
 • Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19
 • Leidraad Opschalen non-COVID operaties
 • Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten – Medicatieschema
 • Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2
 • Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten
 • Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische kinderen
 • Leidraad infectiepreventie maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten
 • Leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers
 • Overzicht Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2

Terug naar de pagina met NVA Covid-19 Adviezen