Hooggevoeligheid en pijn: gevoel liegt niet!

Een patiënt met chronische pijn in de rug en het been. Hernia? Maar nee, dat niet alleen. Bij goed doorvragen blijkt je patiënt erg gevoelig voor allerlei prikkels.

Eigenlijk altijd, als kind al. Je kleding voelde naar, je knipte het label eruit. Je hebt altijd last van allerlei lichamelijke sensaties, hebt snel last van geluid en licht, van een nare stemming van anderen en raakt snel emotioneel van muziek. Je bent snel overweldigd door allerlei gevoelens, daar waar de ander onverstoorbaar is. Steeds weet je intuïtief wat er aan de hand is. Van kleine dingen kan je extreem genieten, maar bent ook snel moe. En hebt veel pijn. Elke dag. En al lang een opgejaagd gevoel, het gezin moet draaien, het werk is leuk maar vraagt veel. Pijn en hooggevoelig? Het lijkt wel of steeds meer mensen dit hebben. Deze sessie gaat over hooggevoeligheid en pijn. Wat is hooggevoeligheid nu eigenlijk precies? Zie jij het ook in je spreekkamer? Herken je het? Kun je het meten en hoe dan? Moet je er wat mee?


Parallel | 16.00-16.45 | Zaal A

Sprekers:

  • dr. Veronique de Gucht, cognitief gedragstherapeut en universitair hoofddocent Gezondheids- en Medische Psychologie (Universiteit Leiden)
  • Sanne Bloemink, patiënt, journalist, schrijver,rechtsfilosoof
  • Alec Malmberg, gynaecoloog (UMCG)
  • prof. dr. André Wolff, anesthesioloog-pijnspecialist (UMCG/RUG)
Véronique De Gucht is afgestudeerd als klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ze promoveerde aan de Universiteit Leiden op persoonlijkheid en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Momenteel is ze Universitair Hoofddocent Gezondheidspsychologie aan dezelfde universiteit. Ze ontwikkelde de Sensory Processing Sensitivity Questionnaire, een vragenlijst voor het meten van hooggevoeligheid. Deze vragenlijst is omgezet naar de SPS-monitor, een app die gebruikers direct feedback geeft over hun hooggevoeligheidsscore. 
Alec Malmberg werkt als gynaecoloog bekkenpijn-specialist in het UMCG en ZBC Vrouwenzorgcentrum Lentemorgen. Hij is zeer geïnteresseerd in bekkenbodemklachten en de effecten daarvan op de kwaliteit van leven van vrouwen. Zijn aandacht op chronisch complexe buik en bekkenpijn. Hij is nauw betrokken bij het bekkenpijncentrum in het UMCG; samen met de vrouw met bekkenpijn en het BPC-team, wordt een plan opgesteld ter vermindering van haar chronische bekkenpijn. 
Sanne Bloemink is jurist, essayist, en journalist en publiceerde in (o.a) De Groene Amsterdammer, de Volkskrant en NRC. Op 12 september verschijnt haar nieuwste boek Pijn- een expeditie naar onbestemd gebied (uitgeverij Pluim). In deze zoektocht naar de betekenis van pijn verbindt ze haar eigen ervaringen met inzichten uit de geneeskunde, filosofie, geschiedenis en literatuur en bepleit ze meer maatschappelijke ruimte voor pijn en kwetsbaarheid. 
André Wolff is hoogleraar Anesthesiologie i.h.b. Pijngeneeskunde aan het UMC Groningen. Hij heeft daarbij als aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid van Zorg en richt zich de laatste jaren vooral op netwerk(pijn)geneeskunde, precisie diagnostiek, centrale sensitisatie en rug- en bekkenpijn in het bijzonder. Hij was onder meer actief in het bestuur van de sectie Pijn van de NVA, als voorzitter van de commissie Kwaliteit van de NVA en de Landelijke Health Deal Chronische Pijn. Hij is momenteel onder andere actief in de commissie Haalbaarheid &Implementatie van de Leidraad Chronische Pijn, als voorzitter van de Multidisciplinaire Werkgroep Leidraad Organisatie van Chronische Pijnpatiënten, als co-voorzitter van de Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) en als counselor bij de EFIC. En dit jaar helpt hij ook mee het NVA-pijncongres, voor het eerst multidisciplinair (!) te organiseren.