NVA gremia & actieve ledenWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Sectie urgentiegeneeskunde

De sectie urgentiegeneeskunde verenigt de leden met een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de urgentiegeneeskunde, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Isabella Huig, voorzitter
Fabian Kooij, vice voorzitter 
Harry Naber, secretaris
Mehmet Kaya, penningmeester
Caspar Müller, lid
Robbert Weenink, (aios) lid

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl)