Internationaal prospectief onderzoeksproject intubatie bij COVID-19 patiënten

Graag brengen wij je het prospectief onderzoeksproject onder de aandacht waarin wordt geprobeerd de uitkomsten van anesthesiologen en intensivisten die COVID-19 patiënten intubeerden in kaart te brengen. De belangrijkste vragen die zullen worden beantwoord zijn: ‘Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen bij intubatie van een patiënt met COVID-19?’ en ‘Welk percentage van de hulpverleners wordt besmet met het COVID-19 virus?’ 

Het betreft een groot internationaal onderzoek waaraan vanuit de VS, USA, Canada, Australië, Groot Brittannië, Ierland, Nieuw Zeeland, Zweden en nu ook vanuit Nederland wordt deelgenomen. Er zal op dag 14 en dag 28 na het registreren van de eerste intubatie een follow-up plaatsvinden, waarbij er wordt nagegaan of hulpverleners symptomen hebben ontwikkeld die mogelijk passen bij een COVID-19 besmetting. De anesthesiologen en intensivisten zijn hier dus de proefpersonen. Dit initiatief is voorgelegd aan de METC van het UMC Utrecht; zij heeft aangegeven dat het niet onder de reikwijdte van de WMO valt. In Nederland zal Prof. dr. Wilton van Klei het onderzoek coördineren.
 
Het doel van het onderzoek is om nu en in de toekomst de gezondheid van anesthesiologen te kunnen beschermen. Nieuwe virusziekten als COVID-19, SARS, MERS en EBOLA zullen blijven voorkomen in de toekomst. Met dit onderzoek hopen we beter voorbereid te kunnen zijn om anesthesiologen en andere collega’s te beschermen in een volgende pandemie.
 
Registratie (en het aanmaken van persoonlijk account) kan op https://intubatecovid.knack.com/registry#add-intubation/. Na eerste registratie is het gemakkelijk volgende intubaties toe te voegen. Er / is komt ook een app beschikbaar. Het staat iedereen uiteraard vrij om mee te doen. 

Advies (niet-) WMO onderzoek