Meld u aan als kandidaat voor de ledenraad sectie Pijn

Vergoedingen, neuromodulatie, pijn in de opleiding…pijn is in beweging!

Meld u aan als kandidaat voor de ledenraad van de sectie pijn- en palliatieve geneeskunde en denk en praat mee over de toekomst van de pijngeneeskunde.
U kunt zich kandidaat stellen door het kandidaat formulier vrijgevestigd of dienstverband uiterlijk 4 oktober 2018 te sturen aan nva@anesthesiologie.nl.

De ledenraad pijngeneeskunde:

  • bepaald het strategisch beleid van de sectie en houdt toezicht op de uitvoering daarvan;
  • vergadert 4 maal per jaar;
  • bestaat uit 9 leden.

Formulier opgestuurd?
Over de procedure
De kiescommissie stelt vast of de kandidaatstelling voldoet aan alle inhoudelijke en procedurele eisen. Indien de kiescommissie niet tot plaatsing op de kandidatenlijst overgaat, wordt dit binnen een week na sluiting van de kandidaatstellingsperiode schriftelijk of per e-mail aan de desbetreffende kandidaat gemeld. Aansluitend vinden de daadwerkelijke verkiezingen plaats.

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Alle stemgerechtigde leden: alle gewone leden van de Sectie Pijngeneeskunde van de NVA, uitgezonderd bestuursleden van de vereniging of een sectie en kringcoördinatoren. U kunt zich uitsluitend verkiesbaar stellen binnen uw eigen kieskring.
  • Raadsleden zijn eenmaal herkiesbaar.