Uitkomstregistratie anesthesiologieWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Uitkomstregistratie pijngeneeskunde

Kwaliteitsregistratie pijngeneeskunde van start

oktober 2019
Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de opzet van de kwaliteitsregistratie pijngeneeskunde veranderen. De NVA gaat samenwerken met Value2health/LOGEX waarbij de registratielast vele malen lager zal zijn en de relevante data sneller op te leveren is. De planning is om in het eerste kwartaal te kunnen starten met de aanlevering van data. In de recent door de Ledenraad geaccordeerde registratie-eisen voor pijncentra is opgenomen dat ieder pijncentrum een kwaliteitsregistratiesysteem heeft, en deze gegevens aanlevert en participeert in de landelijke benchmark en rapportage van de NVA. 

In het Hoofdlijnenakkoord hebben veldpartijen afgesproken dat de medische specialistische zorg een afname van de groei zal nastreven met als doel om in 2022 > 50% van de ziektelast gerelateerde zorguitkomsten inzichtelijk te hebben. De NVA sorteerde reeds voor op deze ontwikkeling door het meten van PROMS en PREMS op te nemen in de registratie-eisen voor pijnklinieken. Het aanleveren van data aan een landelijk register is de volgende stap in de ontwikkeling van een op uitkomsten gestuurde kwaliteit.

De uitkomstregistratie pijngeneeskunde is opgezet om inzicht te krijgen in praktijkvariatie en in de PROMS. Voor meer informatie, zie de onderdelen links in het menu.