Opleiding anesthesiologie

Op 1 april zijn het nieuwe opleidingsplan Anesthesiologie en het besluit Anesthesiologie in werking getreden. De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle aios die vanaf 1 april 2019 instromen. De aios die tussen 1 april 2017 en 1 april 2019 zijn begonnen met de opleiding kunnen tot uiterlijk 1 januari 2020 besluiten te worden opgeleid conform de nieuwe eisen of de opleiding af te ronden volgens het bestaande opleidingsplan. Met het vernieuwde opleidingsplan wordt het vakgebied voorbereid op de toekomst.

Lees hier wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Overgangsregeling
Aios die tussen 1 april 2017 en 1 april 2019 zijn begonnen met de opleiding kunnen tot uiterlijk 1 januari 2020 besluiten te worden opgeleid conform de nieuwe eisen of de opleiding af te ronden volgens het bestaande opleidingsplan. De aios die kiest om conform de nieuwe eisen te worden opgeleid past voor 1 april 2020, in overleg met de opleider, het opleidingsschema en de inhoud van zijn of haar opleiding aan de nieuwe eisen aan en legt dit vast bij de RGS.

Portfolio
Om het nieuwe opleidingsplan te ondersteunen is met een nieuwe leverancier een portfolio ontwikkeld (Medbook). Alle A-opleiders (met volledige erkenning) bieden dit portfolio aan.

Erkenningseisen
Met de integratie van de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde in het opleidingsplan Anesthesiologie is tegelijkertijd een aanscherping van de opleidingseisen tot anesthesioloog-pijnspecialist doorgevoerd. Dat geldt zowel voor het curriculum als voor de ziekenhuizen die de differentiatie mogen aanbieden; zowel aan de opleider, opleidingskliniek en opleidingsgroep in de pijngeneeskunde, worden erkenningseisen gesteld. Op korte termijn worden deze eisen door de vereniging vastgesteld, geïmplementeerd en op de website geplaatst. Ook toekomstige zijinstromers voldoen straks aan de nieuwe opleidingseisen.