Beroepskader Informed consent beschikbaar

De leidraad perioperatieve zorg bevat een passage over informed consent die juridische toetsing vereiste. Inmiddels heeft deze toetsing plaatsgevonden en is een beroepskader ‘Informed consent in de anesthesiologie’ opgesteld. Het document is geaccordeerd in de ledenraadvergadering van mei jl. en gepresenteerd op de Anesthesiologendagen.

Het beroepskader geeft antwoord op vragen als: moet er altijd een anesthesioloog op de POS aanwezig zijn? Kan gekozen worden voor taakherschikking/-verschuiving?

Naar beroepskader